Timeline
公元 年 跨度 00年
图表跨度: 200年;单位: 2年;误差:+/-2年 JS

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

公元前790 - 前590
公元 |-790 |-770 |-750 |-730 |-710 |-690 |-670 |-650 |-630 |-610 |-590 |-570 |-550 |-530 |-510 |-490 |-470 |-450
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西周 (-1046) = = = = + = = = = = (-771)西周(275) ()
春秋 (-770) : : : : : : : : : : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (-476)春秋(294)
东周 (-770) : : : : : : : : : : + = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = + = = = = = = = = = = = = = = = = = + = = = = = = = = = = = = = = + = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (-256)东周(514) (洛邑)
管仲 (-725) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (-645) 管仲 (80)(安徽) 政
鲍叔牙 (-724) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (-644) 鲍叔牙 (80)?(安徽) 政
柳下惠 (-720) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (-621) 柳下惠 (99) (名获 字禽)
释迦牟尼 (-623) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : + + + + + + + + + + + + + + + + + + (-543) 释迦牟尼 (80)宗
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公元 |-790 |-770 |-750 |-730 |-710 |-690 |-670 |-650 |-630 |-610 |-590 |-570 |-550 |-530 |-510 |-490 |-470 |-450
公元前790 - 前590

五帝 西周 东周 | 春秋 战国 西汉 东汉 三国 西晋 东晋 | 十六国 南朝 北朝 五代十国 北宋 | 南宋 | 西夏 | 民国
文艺复兴 一战 二战

朝代(公元前790 - 前590年)
公元 干支 朝代 年号帝号 姓名
-828 癸酉 西周 宣王 宣王 姬静
-782 己未 西周 幽王 幽王 姬宫湦
-770 辛未 东周 平王 平王 姬宜臼
-718 癸亥 东周 桓王 桓王 姬林
-697 甲申 东周 庄王 庄王 姬佗
-682 己亥 东周 釐王 釐王 姬胡齐
-677 甲辰 东周 惠王 惠王 姬阆
-675 丙午 东周 废王 废王 姬颓
-673 戊申 东周 惠王 惠王 姬阆
-652 己巳 东周 襄王 襄王 姬郑
-619 壬寅 东周 顷王 顷王 姬壬臣
-613 戊申 东周 匡王 匡王 姬班
-607 甲寅 东周 定王 定王 姬瑜
大事记(公元前790 - 前590年)
公元 干支
国内 | 国外
-771 庚午 犬戎攻入镐京,西周结束。
-770 辛未 郑武王随平王东迁。次年灭郐,平王四年又灭东虢,在此地盘上重建郑国。秦统一六国后,为了区别于西周时陕西的郑国,故将春秋、战国时郑、韩都城称为新郑。
-743 戊戌 郑庄公母武姜为叔段请封地,庄公给京(邑名,故址在今荥阳市东南)地使居之,所以又称叔段为京城大叔。
-718 癸亥 郑军败燕师于虎牢(今荥阳市汜水镇西)。
-673 戊申 因周王室内乱,郑伯和虢公率兵攻占王城,送周惠王复位,惠王赐郑伯虎牢以东的土地作为酬谢。 
-657 甲子 楚侵郑。次年(前656年)取得中原霸主地位的齐桓公召集鲁、宋、陈、郑、卫、许、曹等诸侯国,计划攻楚,自此,郑国成为齐、晋、秦、楚等大国争夺对象,国势日衰。
-654 丁卯 齐国率诸侯伐郑,围新密,郑求救于楚。
-640 辛巳 滑人叛郑,郑国出兵征滑(在巩义市境)。
-636 乙酉 周王室发生内乱,周襄王出奔,避乱于坎陷(今荥阳市穆沟)。
-632 己丑 晋伐楚获胜,筑王宫于践土(今郑州古荥镇西)迎周襄王,大会诸侯,史称“践土之盟”。自此,晋文公称霸。
-630 辛卯 晋师、秦师围郑,郑伯派烛之武赴秦说秦伯,两国结盟。
-627 甲午 秦军偷袭郑国,行至滑地,郑国商人弦高发现,便赶了自己的牛群,冒充是郑国使臣,前来犒赏秦军,秦军以为郑国已有所准备,不敢再去偷袭,便灭滑而回。
-608 癸丑 晋赵盾攻郑,楚贾救郑,挫晋军于棐林(在中牟、新郑之交)。
-606 乙卯 -周定王十年(前597年) 楚军多次入侵郑国。前597年,楚军占领郑国,入其皇门,郑襄公肉袒牵羊,赴楚军请罪,楚军因此后退30里。晋国派大将荀林父救郑,屯兵于敖、鄗(在今荥阳市东北)间,与楚军大战,晋军大败,史称为“邲之役”。
相关资料(公元前790 - 前590年)
柏杨
司马迁(西汉)
西安博物院
左丘明

qq: 188693034
Copyright 2009-2024, All rights reserved.
京ICP备07014795号